Loreta Praha

Kapucínský cyklus na výstavě v Clam-Gallasově paláci

Kapucínský cyklus na výstavě v Clam-Gallasově paláci

Jeden ze vzácných pozdně středověkých obrazů putuje na výstavu Praha Husova a husitská, organizovanou ve spolupráci Archivu hl. města Prahy a Muzea hlavního města Prahy.

hus prague

Obraz je součástí tzv. Kapucínského cyklu - souboru 14 deskových maleb, portrétů apoštolů, Krista, P. Marie a sv. Jana Křtitele, jejichž vznik je kladen do doby kolem r. 1410. Řád kapucínů obrazy dlouhodobě zapůjčuje Národní galerii, takže si celý soubor můžete prohlédnout ve stálé expozici českého středověkého umění v Anežském klášteře. Od pátku 25. září až do 24. ledna 2016 bude jeden z obrazů zapůjčen do Clam-Gallasova paláce v rámci pražského výstavního projektu spojeného s letošním husovským výročím.