Loreta Praha

Pax et bonum

Pax et bonum

Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku
doprovodná publikace k loretánské výstavě

ISBN 978-80-7649-004-8

Vydalo nakladatelství SCRIPTORIUM v roce 2020
A5, brožovaná, 272 stran, počet černobílých vyobrazení: 14

Knihu je možno zakoupit v našem muzejním obchodě nebo v běžné prodejní síti.

Marek Brčák – Jiří Wolf (edd.)

Kniha představuje historii kapucínského řádu v českých zemích raného novověku z hlediska konkrétních rolí, v rámci kterých působili na tehdejší společnost. Kapucíni byli činní především jako kazatelé, misionáři, zpovědníci, diplomaté, vojenští kaplani, ošetřovatelé nemocných během morových epidemií, spisovatelé, organizátoři duchovního života, knihovníci či lékárníci. Tyto oblasti jejich činnosti jsou v knize reflektovány jednak v obecné rovině (například kazatelství, misie, caritas v době morových epidemií atd.), jednak konkrétně formou životopisů významných členů řádu, kteří působili v českých zemích (Valerián Magni, Vavřinec z Brindisi, Basilius z Aire či Marek z Aviana).