Loreta Praha

Ars Moriendi

Ars Moriendi

loretánské krypty,
z historie pohřbívání v kapucínských konventech
4. května - 30. listopadu 2012

Málokdy se stává, že by došlo k objevení naprosto neznámé památky v centru Prahy. Loretánská výstava představila působivý prostor krypty dobrodinců pod loretánským kostelem Narození Páně s unikátními malbami. Nahlédněte s námi do podzemí, kam od konce 18. století lidská noha nevkročila!

K výstavě Ars Moriendi vyšel r. 2012 katalog, a to v české i anglické jazykové verzi.

Návštěvníci výstavy byli pozváni seznámit se blíže s působivým prostorem krypty zdobené unikátními malbami, z nichž hlavní scéna byla vytvořena podle Rembrandtova grafického vzoru. Prostřednictvím vystavených exponátů se mohli přiblížit k baroknímu ARS MORIENDI - Umění dobré smrti - vnitřnímu uchopení konce lidského bytí jako brány k věčnému životu.

imperator

Výstava představila veřejnosti dosud neznámý prostor krypty pro dobrodince pod loretánským kostelem Narození Páně. V kryptě byly totiž objeveny unikátní barokní nástěnné malby s motivy Smrti a Vzkříšení - alegorie Času, symboly křehkosti a pomíjivosti lidského bytí.

lazar

Tyto velmi kvalitní malby byly vytvořeny r. 1664 technikou al fresko (do vlhké omítky) v chiaroscuru - pouze v odstínech černé a šedé barvy. Jejich autor, snad kapucínský řádový malíř,  pracoval podle vlámských a holandských grafických vzorů na objednávku tehdejší patronky Lorety Alžběty Apolonie hraběnky Kolowratové. Předlohou hlavní scény Vzkříšení Lazara se stal  známý Rembrandtův lept, který později inspiroval řadu umělců napříč staletími až po Van Gogha - loretánská freska je pozoruhodná právě tím, že je velmi ranou reakcí na Rembrandtovo dílo a vznikla ještě za jeho života.

kosa

 Protože zatím není možné z pochopitelných důvodů otevřít prostor krypty veřejnosti, mohli návštěvníci výstavy vstoupit alespoň do trojrozměrného modelu, který byl pro tuto příležitost vytvořen. Výstava sice dávno skončila, ale pokud jste ji nestihli v roce 2012 navštívit, nezoufejte. Model krypty se stal součástí stálé expozice Lorety, takže i dnes si můžete prohlédnout 3D prezentaci objevených fresek.

velum

Součástí expozice byla i projekce dokumentárního filmu z průběhu otevření krypty, vystavena byla fotodokumentace a výsledky restaurátorského průzkumu maleb. Byly představeny i další zajímavé exponáty související s pohřební praxí v Loretě - například neznámý půdorys lobkowiczké krypty patronů pod Santa Casou, návrh Castra Doloris Václava Ferdinanda hraběte z Lobkowicz z r. 1698, soubor barokních funerálních textilií nebo několik dosud nevystavovaných ostatkových křížů z Loretánského pokladu.

valerian

 Výstava představila veřejnosti také pohřební zvyklosti v řádových kryptách kapucínů, z brněnské krypty byla pro tuto příležitost zapůjčena malovaná víka barokních rakví, portréty a erby některých donátorů, kteří u kapucínů našli místo svého posledního odpočinku. Pohled na řádovou spiritualitu františkánské observance v oblasti funerální rozšířilo vystavení dvou barokních mortuárií z františkánských konventů.

mortuarium

 Jsme velmi rádi, že se na poslední chvíli podařilo dojednat také zápůjčku výjimečného pohřebního portrétu známého kapucína 17. století Valeriána de Magni z kláštera kapucínů v rakouském Salzburgu. K vidění byla i dosud nevystavovaná dvojice protějškových barokních portrétů patronů pražské Lorety, sourozenců Leopolda Josefa a Eleonory Karolíny z Lobkowicz.

salzburg