Loreta Praha

Ateliér Všehrdova 19

Ateliér Všehrdova 19

17. prosince 2008 - 18. ledna 2009

ing. arch. Michal Ibl
ing. arch. Radmila Iblová

Atelier Všehrdova 19, spol. s r.o. je architektonická kancelář zabývající se od roku 1991 zejména projekty obytných a občanských staveb. Zhotovujeme architektonické studie, projekty pro územní řízení i stavební povolení a projekty prováděcí, včetně vyhotovení položkových nabídkových podkladů pro výběr stavební firmy v nabídkovém řízení.

prace horizontal

av19 titulka

atelier horizontal

V zastoupení našich klientů vedeme každodenní technický dozor na stavbě a jednáme za naše klienty v jejich pověření se stavebními a dodavatelskými firmami. Pro klienty zajišťujeme inženýrskou činnost zahrnující vše od zaměření budov nebo stavebně technických průzkumů staveb až po obstarání všech nezbytných úředních výkonů a jednání s dotčenými organizacemi a dalšími stranami.

av19 hrad vysokychlumecmNaší velkou láskou jsou památkové a historické objekty. Tyto objekty - mlčenliví pamětníci minulé doby nás učí, jak kvalitně uměli naši předci chápat potřebu a současně možnosti daného místa, jak kvalitně a mnohdy promyšleně dokázali v hmotě, prostoru ale i v detailu a ornamentu vyjádřit myšlenky své doby a její estetiku.

av19 loretamSnažíme se tiše naslouchat poselství těchto staveb a svými realizacemi a úpravami jim umožnit další život v dnešní době, tak aby nedošlo k jejich chátrání a postupnému zániku. Proto je potřeba, aby tyto objekty byly živé a ne jen mrtvé muzeální exponáty, o které pečuje jen úzká skupina znalců. 
av19 usedlost sanytrovkamMáme velkou radost z toho, když se tyto objekty po delší době chátrání podaří oživit a vrátit jim jejich důstojnost. Předkládáme Vám výběr několika našich realizací, které souvisí s prostorem Pražské Lorety ať už dobou svého vzniku, svým pevným místem v jádru památkové rezervace, svoji architekturou nebo svým duchovním zaměřením.

av19 svatyjanm

av19 lucemburske velvyslanectvim

Budeme potěšeni, když Vás naše práce zaujmou a když se spolu s Vámi budeme moci podělit o radost z vykonaného díla.

av19 zamek bonreposm

av19 zamek moosm

interier horizontalInterier je studio, které založila v roce 1992 Radmila Iblová. Od samého počátku se toto studio věnuje tvorbě a realizaci interierů na zakázku. Od roku 1992 naše firma spolupracuje s více než stovkou tuzemských i zahraničních výrobců, manufaktur, uměleckých dílen a restaurátorů a řemeslníků, kteří se podílejí na vytváření individuálních interiérů pro každého zákazníka.

av19 venioosbm

Za oněch 16 let se nám podařilo vytvořit interiéry pro několik desítek klientů, kteří je dodnes spokojeně užívají. Osobitost a jedinečnost každého nově tvořeného interiéru je důležitým kriteriem naší tvorby od samotného počátku úvah o jeho tvorbě. Interier je vždy silně ovlivněn charakterem, kvalitou i historií objektu, ve kterém se nachází.

av19 knihovnymRealizujeme interiéry od prvotních studií přes výrobní výkresy v měřítku 1:1 až po vlastní dílenskou výrobu. Pro některé interiéry vytváříme také na zakázku vyráběné vybavení v manufakturách, jako je textil, jak dekorační, tak užitkový ( povlečení, prostírání, ručníky ) sklo, porcelán a rámování obrazů. U všech těchto výrobků, necháváme vzorovat prototypy, které jsou následně klientem odsouhlaseny.

av19 zamek trnovamVnitřní prostor vzniká kombinací a vzájemnými vazbami mezi použitými materiály, barvami, světly, stíny a detaily. Naší velkou láskou při tvorbě každého interiéru je i ten nejmenší detail, protože se domníváme, že detail je nezbytný k dokonalosti celku. Detail doplňuje a utváří celý interiér. Věříme pevně tomu, že můžeme spolu s našimi klienty vytvářet a ovlivnit prostředí každodenního života. Předkládáme vám výběr prací, při kterých jsme se pokusili vytvořit vnitřní prostor současného člověka 21. století v historické nebo sakrální architektuře. Tyto práce byly pro nás velkou výzvou, která nás obohatila o poznání, že lze utvářet živoucí historický interiér i  jinou, než muzeální formou.