Loreta Praha

Jan Zrzavý – Benátské maličkosti

Jan Zrzavý – Benátské maličkosti

dosud nevystavený soubor Mistrových děl, vytvořených pro klášter kapucínů v Benátkách
7. května - 30. září 2013

Výstava představila veřejnosti v České republice dosud nevystavený soubor drobných kreseb, pastelů a akvarelů Jana Zrzavého z majetku benátského kláštera kapucínů. Odkryla pozoruhodné souvislosti a nabídla pohled na dosud málo probádanou část života tohoto výjimečného českého umělce.

Vystavený soubor drobných děl vytvořil tento výjimečný malíř nezaměnitelného stylu při svých návštěvách v benátském klášteře kapucínů Il Redentore na ostrově Giudecca v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Zrzavý zde pobýval velmi rád a prostředí ho evidentně inspirovalo k duchovně laděným dílům.

Zrzavého s italskými bratry kapucíny pojilo přátelství. Drobné obrázky, převážně sakrálních témat, jsou svědky těchto vazeb - jsou to osobní dary malíře bratřím, zejména P. Claudiovi a P. Damasovi. Jsme rádi, že komunita bratří v Benátkách - Mestre umožnila zapůjčení této zajímavé kolekce do Prahy. Čeští milovníci umění se tak mohou potěšit dosud prakticky neznámými pracemi Zrzavého v prostředí pražské Lorety, poblíž hradčanského kláštera kapucínů na Loretánském náměstí, místě, které malíř tak miloval a často zachycoval ve svých malbách a kresbách. 

 

Vystavení souboru právě v těchto místech je téměř symbolické. Přijďte si vychutnat duchovní polohu Mistrovy tvorby!

 

trnova koruna

 

Na přípravě výstavy spolupracovaly tyto instituce:

LogoNM m

SJZ

provincia veneta

JZsmarco