Loreta Praha

Loreta Dientzenhoferů

Loreta Dientzenhoferů

příběh loretánského průčelí, které právě prošlo náročnou rekonstrukcí
14. června 2016 – 28. února 2018

Působivé barokní průčelí, které je jednou z výrazných dominant Prahy, zná každý. Tušíte ale, jak vypadala Loreta předtím, než Filip Hyacinth kníže z Lobkowicz zadal Kryštofu Dientzenhoferovi, aby tuto výraznou architektonickou kulisu vytvořil? Dnešní návštěvníci většinou ani nevnímají, že průčelí nevzniklo současně s celým areálem Lorety, ale až téměř 100 let po jejím založení. A jaký byl podíl mladšího z obou architektů - syna Kiliána Ignáce na loretánské zakázce? Právě na zajímavou stavební historii loretánského průčelí je zaměřena hlavní sezónní výstava, která je prodloužena až do konce roku 2017.

Ve spolupráci s předními odborníky na barokní architekturu i památkáři je prezentován “příběh průčelí” v průběhu 17. a 18. století. Návštěvníci uvidí, jak se architektura Lorety proměňovala, přibývaly kaple a měnila se podoba průčelní budovy. Velmi zajímavá je prezentace nově objevené mezifáze stavby těsně před realizací Dientzenhoferova průčelí. Pozornost je zaměřena také na sochařskou výzdobu průčelí, která je od počátku velmi problematická. Díky použití nekvalitního pískovce byla řada soch velmi záhy poškozena. 

Jejich špatný stav zapříčinila také poloha Lorety poblíž městských hradeb, kdy byl prostor Loretánského náměstí často ohrožen střelbou nepřátelských vojsk při obléhání Prahy. V rámci výstavního projektu bude veřejnosti představen soubor originálních torz soch andílků z loretánské balustrády, a také zajímavé, dosud nepublikované návrhové kresby nerealizovaných částí sochařské výzdoby. Speciálně pro výstavu byly zhotoveny tři architektonické modely, zachycující podstatné stavební fáze Lorety, a to stav k r. 1664, 1699 a 1720. Vystaven je také zdařilý haptický model současné podoby Lorety, který se díky své "dotykové dostupnosti" líbí hlavně dětským návštěvníkům výstavy.

Výstavní projekt je nejen pohledem do stavební historie areálu, ale má přesah i do současnosti. Představuje totiž příchozím zajímavé momenty právě probíhající náročné rekonstrukce průčelí.

K výstavě vyšel v roce 2017 katalog.