Loreta Praha

Patrimonium Capuccinorum

Patrimonium Capuccinorum

deset let obnovy kapucínského kulturního bohatství
28. června - 30. září 2011

Výstavní projekt, první v Loretě zaměřený na historii tohoto poutního místa a kapucínského řádu, představil vzácná umělecká díla z kapucínských klášterů a loretánských sbírek, která byla v posledních letech obnovena. Proces jejich restaurování byl návštěvníkům velmi instruktivně prezentován prostřednictvím bohaté fotodokumentace na panelech, doprovázejících jednotlivé vystavené artefakty.

K výstavě vyšel r. 2012 katalog s bohatou obrazovou přílohou.

Výstavní projekt představil výsledky desetileté práce na obnově cenných uměleckých děl z majetku Provincie kapucínů. Některé z nich se řádu vrátily v havarijním stavu v rámci restitucí, jiné byly nalezeny v depozitářích.

 

 

Bez odborného zásahu restaurátorů by řada z vystavených děl dnes možná již neexistovala. Tato výstava se stala poděkováním a satisfakcí pro všechny, kteří přispěli svým dílem k obnově kapucínského kulturního bohatství. Zároveň byla příležitostí prezentovat veřejnosti dosud neznámá díla vynikající kvality.

Součástí expozice byly i panely s restaurátorskou dokumentací, seznamující návštěvníky s procesem záchrany jednotlivých vystavených děl. Většina vystavených děl byla restaurována za finančního přispění dotačních programů Ministerstva kultury ČR.

Podívejte se na několik ukázek vystavených restaurátorských dokumentací - stav většiny děl před renovací byl opravdu tristní!

Děkujeme všem, kdo se na záchraně vzácných památek podíleli.

01 LORETA JMJm

04 LORETA Brandl1m

05 LORETA Brandl2Kristusm

03 LORETA Madonam

02 LORETA veleradam