Loreta Praha

Skrytá tvář Loretánského pokladu

Skrytá tvář Loretánského pokladu

nově restaurovaná a vystavená díla Loretánského pokladu, která byla dosud skryta v depozitářích...
13. června 2014 - 31. prosince 2015

Výstava již oficiálně skončila, nicméně její velká část zůstává s drobnými obměnami součástí stálé expozice pražské Lorety.

Výjimkou jsou pouze díla choulostivá na působení světla (kresby, rukopisy, textil), která se vrátí do bezpečí depozitáře.

Můžete se těšit také na katalog výstavy v česko-anglické verzi, který se právě připravuje do tisku.

Rozsáhlý výstavní projekt představil návštěvníkům cenná uměleckořemeslná díla z historického souboru Loretánského pokladu, skrytá dosud v depozitářích Lorety. 

obraz froschl

Loretánský poklad je v povědomí českého milovníka umění neodmyslitelně spjat s atmostérou pražských Hradčan. Proslulost pokladu je dána nejen jeho výjimečnou hodnotou, ale i velmi dlouhou tradicí jeho veřejného zpřístupnění.
Nahlédnout do klenotnice bylo totiž v Loretě umožněno opravdu téměř každému. První zmínky o pokladu se datují k r. 1636. Je zajímavé, že výsada potěšit se pohledem na výjimečné skvosty nebyla určena jen mocným tehdejšího světa, poklad byl často ukazován i prostým poutníkům. Počátkem 18. stol. byla vybudována nová klenotnice. Zde byla díla instalována do speciálně upravených skříní tak, že každá věc měla své pevné místo, kde byla bezpečně uložena, a také vhodně prezentována příchozím.
Historická klenotnice byla v r. 1881 rekonstruována nákladem tehdejšího patrona Mořice, 9. knížete z Lobkowicz.

J. M. Raedelmayer - portálový relikviář sv. Klimenta, 2. čtvrtina 18. století

V r. 1962 byla nejcennější díla pokladu přesunuta do 1. patra vstupní budovy, kde jsou dodnes vystavena. Bohužel od té doby jsou prostory historické klenotnice veřejnosti nepřístupné, a s nimi i více než tři čtvrtiny děl, tvořících soubor Loretánského pokladu.

putti

Proto jsme pro vás připravili velmi zajímavou výstavu, představující onu "skrytou tvář" pokladu, kterou veřejnost naposledy spatřila za první republiky. Ti, kdo by čekali další závratné množství diamantů, budou možná trochu zklamáni. Výstava především odkryla velkou pestrost a různorodost votivních darů, které poklad po staletí vytvářely.

Pokochat jste se mohli pohledem na drobné hříčky ze slonoviny, misky z drahých kamenů, manýristické obrazy, barokní a renesanční šperky, medaile, koruny milostné loretánské sošky. K detailní prohlídce bude vystaven i nádherný stříbrný svatostánek loretánského kostela podle návrhu sochaře R. Prachnera a stříbrné antependium malostranského zlatníka J. Zellera. Restaurována byla řada uměleckých děl, většina z nich bude vystavena v moderní historii vůbec poprvé.

pohled do expozice - barokní sekretář navrácený v restituci