Loreta Praha

Kdo je svatý

Kdo je svatý

výtvarné práce dětí ze ZUŠ Orphenica
22. června – 13. září 2020

Výstava dětských prací byla ke zhlédnutí v době letních prázdnin v pražské Loretě. Umělecká škola sídlí na Pohořelci a Loretu mají děti v podstatě za rohem.

 Projekt  má dvě části.

Jedna se týká svatých, kteří se nacházejí na oltářích a v kaplích ambitů Lorety. Děti se měly seznámit s povahou poutního místa. Chtěli jsme jim vysvětlit, co je to například atribut nebo relikvie, či jakým způsobem se může člověk svatým stát.

Druhá část se měla týkat hudby a historických hudebních nástrojů, protože Loreta získala v restituci zpět původní barokní  nástroje a měla být uspořádána velká hudební výstava. Tato část ale zůstala bohužel nedokončená, jelikož do hry vstoupil nechtěný spoluhráč. Epidemie Covidu 19, jež pořádně zamíchala kartami nám všem. Děti měly karanténní prázdniny, a tak nemohly na svých dílech 2 měsíce pracovat. Loreta přišla kvůli epidemii o návštěvníky a tím i o finanční prostředky. A také výstava o hudební tradici Lorety nemohla být zatím realizována.

Přesto jsme se rozhodli náš projekt představit veřejnosti, protože tímto způsobem chceme památku podpořit. Málokdo z Pražanů vejde dovnitř. Letošní zážitek strachu z nemoci nám může přiblížit pocity našich předků, kteří v době morových epidemií chodili právě sem, aby se pomodlili za zdraví své či svých bližních.