Loreta Praha

Tři kapucínské vůně

Tři kapucínské vůně

výstava prací dětí ze ZUŠ Orphenica
26. května 2018 – 2. září 2018

Základní umělecká škola se nachází na hradčanském Pohořelci, v blízkosti Lorety a kláštera Kapucínů.
Letos uběhlo 400let od příchodu tohoto řádu do Čech, a aktuálně v Loretě probíhá výstava Pax et Bonum, jako připomínka tohoto výročí. My se k ní připojujeme s naším výtvarným projektem, ve kterém jsme se snažili objevovat a lokální historii .Snažili jsme se důvěrněji prozkoumat místa, okolo nichž denně chodíme.

Výtvarné projekt Tři kapucínské vůně vznikly pod vedením Kristiny Küblbeckové. Keramické reliéfy a plastiky na téma Zemský ráj to napohled pod vedením Jany Chmelíkové. Jedná se o práce dětí ve věkovém rozmezí 6-16 let.