Loreta Praha

Velikonoce v Loretě a u kapucínů

Velikonoce v Loretě  a u kapucínů

Po celou dobu velikokonočních svátků je pro vás Loreta otevřena normálně od 10 do 17 hodin. Zveme vás nejen k návštěvě pozoruhodných loretánských expozic, ale také k oslavě křesťanských Velikonoc v loretánském kostele Narození Páně a v klášterním kostele P. Marie Andělské naproti Loretě. Přejeme vám požehnané Velikonoce!

Velikonoční bohoslužby 2024

Květná neděle (24. března)

8:30 mše svatá (kapucínský kostel P. M. Andělské – při ranní mši sv. se koná svěcení ratolestí)

19:00 mše svatá (Loreta, kostel Narození Páně)

 

Pondělí až středa Svatého týdne (25.-27. března)

17:00 mše svatá (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Zelený čtvrtek (28. března)

17:00: mše sv. na památku Večeře Páně (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Velký pátek (29. března)

17:00: obřady na památku Umučení Páně (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Bílá sobota (30. března) 

19:00 obřady Velikonoční vigilie (kapucínský kostel P. M. Andělské)

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (31. března)

8:30: mše svatá (kapucínský kostel P. M. Andělské)

19:00 mše svatá (Loreta, kostel Narození Páně)

 hradcany kolaz

mass3