Loreta Praha

Aktuální výstava - Pax et Bonum

Pax et Bonum

Tento výstavní projekt sice již měl skončit na jaře roku 2020, bohužel koronavirová krize způsobila, že nová plánovaná výstava Hudba v pražské Loretě nemohla být zatím realizována. Proto výstava Pax et Bonum zůstává nadále otevřená návštěvníkům!

Řád kapucínů je s pražskou Loretou spojen již od jejího založení. Přijďte si prohlédnout zajímavou výstavu, mapující šíři působení řádu na našem území v průběhu dějin.

 

 V patře ambitu pražské Lorety je aktuálně otevřena výstava, zaměřená na historii řádu Menších bratří kapucínů. Kapucíni jsou nejmladší odnoží tzv. františkánské rodiny, tedy církevních řádů, které žijí podle řehole sv. Františka z Assisi. Do Čech přišli první bratři už v roce 1599, ale teprve r. 1618 byla ustanovena česko-rakouská provincie, první samosprávný celek řádu na našem území, jehož 400. výročí vzniku jsme si připomněli v roce 2018.

Znak františkánských řádů po staletí nese dvojici zkřížených paží, paži Kristovu a paži sv. Františka, které společně nesou kříž. Františkánským heslem je latinské "Pax et Bonum", tedy "Pokoj a dobro", prosté poselství, nesoucí radosnou zvěst Evangelia. Výstava chce přiblížit veřejnosti šíři působení řádu od počátku 17. století až do dnešních dní.


Přestavuje kapucíny jako burcující misionáře, nadané kazatele, diplomaty, vyhledávané zpovědníky. Kapucíny jako žádané vojenské kaplany na bitevních polích doby barokní, ale také kapucínyv uniformách 2. světové války. Kapucíny, kteří obětavě pečovali o nemocné v době morových epidemií, kapucíny věnující se nejrůznějším charitativním projektům. Aby výstava mohla být skutečně vizuálním projektem, vystavena je řada uměleckých děl, spojených s historií řádu, která odrážejí kapucínskou identitu i typické projevy spirituality a apoštolátu. Výstava nabízí také souhrnný pohled na všechna místa na území ČR, kde kapucíni v průběhu dějin působili. 

 

Doba trvání výstavy: 6. dubna 2018 – dosud
Kurátoři výstavy: Petr Bašta, Markéta Baštová

Spolupracující historici, autoři textů na panelech:
Marek Brčák
Pacifik Miroslav Matějka
Matyáš František Bajger
Alessandro Catalano
Martin Flosman
Jiří Havlík
Jiří Hrbek
Karel Nesměrák
Zdeněk Orlita
Dagmar Smolíková
Jan Stříbrný
Jiří Wolf

 

Exponáty na výstavu laskavě zapůjčily tyto instituce:
Národní muzeum v Praze, Loreta Rumburk / Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Konvent sester alžbětinek v Praze, Konvent sester alžbětinek v Brně, Česká křesťanská akademie, soukromí zapůjčitelé, a samozřejmě kapucínské kláštery v Praze na Hradčanech, v Praze na Novém Městě, v Sušici a v Brně.