Loreta Praha

Petr Brandl – P. Marie s Ježíškem a sv. Josefem vysvobozují duše z očistce

Petr Brandl – P. Marie s Ježíškem a sv. Josefem vysvobozují duše z očistce

Obraz byl objednán pro Loretánské bratrstvo Ježíš, Marie a Josef a patří k pozoruhodným raným dílům barokního malíře.
1692-93

Kvalitní obraz Svaté Rodiny vysvobozující duše z očistcových plamenů byl objednán loretánským bratrstvem Ježíš, Maria, Josef, které působilo při kapli sv. Kříže v ambitu pražské Lorety. Jde o jedno z raných pláten známého barokního malíře. Obraz byl poprvé prezentován na loretánské výstavě Patrimonium Capuccinorum v roce 2011. Brandl pro Loretu o něco později vytvořil také obraz Stigmatizace sv. Františka pro kapli téhož zasvěcení. Obraz sv. Rodiny bude na podzim r. 2023 zapůjčen na výstavu Petr Brandl. Příběh bohéma (20.10.2023–11.2.2024).